Riitta Rämä

Naturata

Olen motivoitunut löytämään luovia ratkaisuja, joilla varmistetaan sekä asiakasprojektien onnistuminen että luonnonsuojelullisten ja yhteiskunnallisten arvojen toteutuminen.

Työprojektini vaihtelevat muutaman tunnin pituisista konsultoivista tehtävistä vuosia kestäviin infraprojekteihin. Olen ollut mukana esimerkiksi kuntien vedenottohankkeissa, Viinivaara- ja Tavase-hankkeissa, Vuosaaren satamahankkeessa sekä kehärata- ja oikoratahankkeissa.

Naturatan erityisosaamisen piiriin kuuluvat:

Autan asiakkaitani:

Riitta Rämä

Riitta Rämä

Pelkistäminen on osa ammattitaitoani. Löydän punaisen langan suurestakin tietomassasta ja keskityn asioihin, joilla on asiakkaani kannalta merkitystä. Monipuolisen kokemukseni ansiosta hallitsen kimurantitkin hallinnolliset prosessit.

Liikun sujuvasti luonnossa ulkoiluvaatteissa, mutta yhtä ketterästi pukeudun asianajajan perinteiseen sotisopaan, liituraitaan ja korkokenkiin.

Olen saanut kiitosta selkeästä viestintätyylistäni ja tavastani yksinkertaistaa vaikeaselkoista juridiikkaa. Tästä on ollut hyötyä esimerkiksi työskennellessäni erilaisten ihmisten kanssa moniammatillisissa työryhmissä.

Lainopillisen asiantuntemuksen lisäksi minulla on vankkaa osaamista kaupalliselta ja ympäristöalalta. Tarvittaessa käytän apunani verkostooni kuuluvia ympäristöalan ja luonnontieteiden asiantuntijoita, esimerkiksi pohjavesi- ja maaperätutkijoita.

Koulutukseni:

Työkokemukseni:

Riitta Rämä

Asiakkaani sääs­tävät aikaa, rahaa ja hermoja

Pyrin löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän sovinnollisen ratkaisun. Se säästää aikaa, rahaa ja hermoja. Samalla vapautuu valtavasti energiaa.

Monien lakiasiantoimistojen toimintamallit ovat kankeita ja hitaita, joten asioiden hoitamiseen tuhrautuu tolkuttomasti aikaa ja asiakkaan varoja. Minä haluan toimia toisin. Tutustun asioihin huolella ja vastuullisesti, mutta etenen kohti maalia suoraviivaisesti ja asioiden turhaa pyörittelyä välttäen.

Olennaista on, että löydän asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisimman ja kustannustehokkaimman tavan edetä. Tehokkaan toimintatapani ansiosta asianajopalkkioni ovat merkittävästi edullisemmat kuin perinteiseen tapaan toimivilla suurilla asianajotoimistoilla.

Juridiikka on vain osa ympäristö­hankkeita

Juridiikka on vain osa hankepalapeliä. Monesti esimerkiksi aikataulu ja talouteen liittyvät asiat ovat paljon tärkeämpiä. Hyvä asianajaja ymmärtää sen.

Monet lakimiehet painottavat asiakkaan asioita hoitaessaan liiaksi juridisia näkökulmia. Liian tiukat ja yksityiskohtaiset sopimusehdot voivat pahimmillaan vaikeuttaa neuvottelujen etenemistä, kangistaa yhteistyötä sekä heikentää osapuolten keskinäistä luottamusta.

Minusta erilaiset ratkaisut tulisi löytää niin, että riskejä voidaan alentaa riittävästi. Liiallinen pikkutarkkuus voi kääntyä itseään vastaan ja hidastaa - tai jopa estää - hankkeiden etenemistä.

Asianajajana haluan ymmärtää kokonaistilanteen ja siihen linkittyvät muuttujat. Tämän jälkeen voin suunnitella sellaiset juridiset ratkaisut, jotka parhaiten tukevat asiakkaan tavoitteiden toteutumista. Mitä aikaisemmassa vaiheessa projektia pääsen mukaan, sitä tehokkaammin pystyn olemaan avuksi ja pyrin helpottamaan hankkeiden toteutumista joustavalla koordinoinnilla.

Asianajajan on uskallettava puhua suoraan

Minusta asianajajan tulee kertoa näkemyksensä kiertelemättä ja selvästi. Näin hän antaa asiakkaalleen parhaat työkalut päätöksentekoon.

Kun lakimieheltä tai asianajajalta kysyy mielipidettä, selkeän vastauksen saa harvoin. Lakitekstiä voidaan tulkita monella tapaa, eikä riskejä haluta ottaa. Minusta asianajajalla pitää olla rohkeutta kantaa vastuunsa ja kertoa omat näkemyksensä. Näin toimien annan asiakkaalleni uusia näkökulmia päätöksentekoon.

Vesilex

VesiLex

VesiLex on Naturatan ja Afryn yhteistyönä toteutettu palvelu, joka tarjoaa kunnille ja vesihuoltolaitoksille apua juridisissa kysymyksissä.

Vesihuoltolaitoksen toiminnassa on oleellista huomioida sekä tekniset että juridiset näkökulmat. Vesilex yhdistää vesihuoltoalan sekä lainsäädännön asiantuntemuksen ja toimii tukena esimerkiksi vesi- ja ympäristölupa-asioissa, teollisuuden sopimusten laadinnassa, sopimusneuvotteluissa ja haasteellisissa asiakaspalvelutilanteissa.

VesiLexistä lisää Afryn nettisivuilla.

Ota yhteyttä

Puh. 040 580 2277

Postiosoite
Kruununrajatie 10 A 2
05830 Hyvinkää

Käyntiosoite
Kehäkuja 6
05460 Hyvinkää

Riitta Rämä LinkedInissä!

Yleiset sopimusehdot

Tietosuojaseloste